Algemene betalingsvoorwaarden en Respect voor privacy

 

Drug opera hecht een belangrijke waarde aan het respect voor het privéleven en de veiligheid van de verstrekte gegevens bij het plaatsen van een bestelling. De verworven persoonlijke gegevens van de klant worden overeenstemmend de wet van 8/12/1992 dienaangaande behandeld.  Deze zijn te raadplegen op volgend adres: www.ejustice.just.fgov.be .Zo heeft ieder klant het recht op nazicht, verbetering of schrapping van de gegevens welke hem aanbelangen.  Het volstaat hiervoor een email te richten aan info@drugopera.be

 

Gevolg gevend aan het art VI.53 van de Handelswetgeving, is het recht op herroeping door de consument niet van toepassing voor de levering van goederen welke onderhevig zijn aan bederf of op korte termijn vervallen. Niettegenstaande heeft U het recht de reservering welke U via onze website heeft geplaatst, te annuleren, zonder opgaven van reden, en dit ten laatste 3 dagen voorafgaand het geplande evenement.  Bij niet naleving van deze voorwaarde wordt het recht op herroeping niet aanvaard. Om uw rechten te laten gelden, dient een email te worden gestuurd naar info@drugopera.be

 

Gevolgen van herroeping:

 

Ingeval van herroeping van uwentwege van het huidige contract, zullen door ons de betaalde gelden worden teruggestort binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving aangaande uw herroeping. De terugbetaling zal zonder kosten worden uitgevoerd op een door U aangeduide geldige Europese bankrekening, welke U ons meedeelt via email op het adres info@drugopera.be

 

Drug Opéra
Rue Grétry, 51 à 1000 Bruxelles
​TVA : BE 0408 361 981